Fii unul dintre cei 400 de beneficiari!

Vrei să beneficiezi de cursuri de competențe antreprenoriale sau să fii unul dintre cei 48 de noi antreprenori care primesc finanțare? Află mai multe despre condițiile pe care trebuie să le întrunești pentru a te înscrie în proiect!

3 etape de derulare a activităților proiectului:

Formare antreprenorială – în perioada aprilie – septembrie 2018
Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE – 18 luni
Program de monitorizare a funcționării și dezvoltarii afacerilor finanțate – 6 luni

A.1. Informare privind oportunitățile oferite prin proiect și încurajarea antreprenoriatului în fiecare județ din Regiunea NE
A.2. Identificarea și selectarea persoanelor interesate
A.3. Derularea cursurior de competențe antreprenoriale
A.4. Selectarea a 48 de planuri de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului
A.5. Efectuarea a 48 stagii de practică pentru persoanele selectate de juriu în vederea finanțării
A.6. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere, consultanță, mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri
A.7. Asigurarea înființării și demarării funcționării a 48 de întreprinderi ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului
A.8. Sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului
A.9. Decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate
A.10. Monitorizarea activităților întreprinderilor nou inființate
A.11. Activități care contribuie la transferul rezultatelor proiectului către alte grupuri țintă
A.12. Dezvoltarea unor mecanisme de susținere și promovare a întreprinderilor înființate
A.13. Management și administrare proiect

Calendarul cursurilor

IAȘI

10 august – 10 septembrie 2018, grupa nr. 8
25 august – 25 septembrie 2018, grupa n. 9

VASLUI

27 august – 23 septembrie 2018, grupa nr. 3

NEAMȚ

31 august – 30 septembrie 2018

BOTOȘANI

1 – 30 septembrie 2018

Proiect „START UP YOURSELF”
Proiect cofinanțat din Fondul Social European
Buget: 11.836.863,04 lei
Cod MySMIS – 82/3/7/104206
Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020
Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți
Prioritatea de investiții 8iii – Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectivul Specific 3.7 – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Proiect implementat de:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui

În parteneriat cu: