Fii unul dintre cei 400 de beneficiari!

Vrei să beneficiezi de cursuri de competențe antreprenoriale sau să fii unul dintre cei 48 de noi antreprenori care primesc finanțare? Află mai multe despre condițiile pe care trebuie să le întrunești pentru a te înscrie în proiect!

Stimaţi beneficiari,

Vă facem cunoscută Metodologia de selecţie a planurilor de afacere. De asemenea, vă informăm că prezenta Metodologie reprezintă versiunea transmisă către OI POCU în vederea aprobării. Dacă va suferi modificări, acestea vor fi comunicate corespunzător.

Stimaţi beneficiari,

Pentru întrebări, nelămuriri sau alte aspecte neclare cu privire la depunerea planului de afaceri vă puteţi adresa reprezentanţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Euronest la telefon +40 232 273814 sau pe adresa de email office@adieuronest.ro

3 etape de derulare a activităților proiectului:

Formare antreprenorială – în perioada aprilie – septembrie 2018
Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE – 18 luni
Program de monitorizare a funcționării și dezvoltarii afacerilor finanțate – 6 luni

A.1. Informare privind oportunitățile oferite prin proiect și încurajarea antreprenoriatului în fiecare județ din Regiunea NE
A.2. Identificarea și selectarea persoanelor interesate
A.3. Derularea cursurior de competențe antreprenoriale
A.4. Selectarea a 48 de planuri de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului
A.5. Efectuarea a 48 stagii de practică pentru persoanele selectate de juriu în vederea finanțării
A.6. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere, consultanță, mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri
A.7. Asigurarea înființării și demarării funcționării a 48 de întreprinderi ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului
A.8. Sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului
A.9. Decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate
A.10. Monitorizarea activităților întreprinderilor nou inființate
A.11. Activități care contribuie la transferul rezultatelor proiectului către alte grupuri țintă
A.12. Dezvoltarea unor mecanisme de susținere și promovare a întreprinderilor înființate
A.13. Management și administrare proiect

Vă anunţăm că începând cu data de 15 septembrie 2018 nu se mai fac înscrieri pentru cursul de antreprenoriat. Vă mulţumim pentru interes!

CALENDARUL COMPETIŢIEI PLANURILOR DE AFACERI

Etapta 1: Constituirea juriului competiției de planuri de afaceri – 20 septembrie – 1 octombrie 2018

Etapta 2: Depunerea planurilor de afaceri – 15 octombrie – 15 noiembrie 2018

Evaluarea eligibilității administrative. 16 octombrie – 18 noiembrie 2018
Comunicarea rezultatelor individual și public, pe site-ul proiectului 16 octombrie – 18 noiembrie 2018
Depunerea și soluționarea contestațiilor 16 octombrie – 22 noiembrie 2018
Publicarea listei finale a planurilor de afaceri eligibile 23 noiembrie 2018
Evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri eligibile 16 octombrie – 26 noiembrie 2018
Comunicarea rezultatelor evaluării individual și public, pe site-ul proiectului 16 octombrie – 26 noiembrie 2018
Depunerea și soluționarea contestațiilor 16 octombrie – 29 noiembrie 2018

Etapa 3: Publicarea listei finale a rezultatelor obținute de  planurile de afaceri înscrise în concurs – 30 noiembrie 2018

Etapta 4: Publicarea listei finale a planurilor de afaceri selectate în vederea acordării de finanțare nerambursabilă – 30 noiembrie 2018

Etapa 5: Semnarea pre-acordurilor și derularea stagiilor de practică – 1 decembrie 2018 – 14 ianuarie 2019

Proiect „START UP YOURSELF”
Proiect cofinanțat din Fondul Social European
Buget: 11.836.863,04 lei
Cod MySMIS – 82/3/7/104206
Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020
Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți
Prioritatea de investiții 8iii – Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectivul Specific 3.7 – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Proiect implementat de:

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui

În parteneriat cu: